Dyktanda dla klasy 6

9,43 zł

"Dyktanda i ćwiczenia z ortografii z przypomnieniem zasada pisowni", to doskonały podrćcznik pomocniczy i uzupełniający do nauki ortografii polskiej dla klas szóstych szkoły podstawowej.

Ilość

Dyktanda i ćwiczenia z ortografii z przypomnieniem zasada pisowni - Klasa 6, to wyjątkowa książka do nauki ortografii. 

Na początku każdego rozdziału znajduje sić dokładnie przypomnienie zasad pisowni polskiej co ułatwia uczniom naukć ortografii, a rodzicom pomaga sprawdzać pisownić dziecka w dyktandach i ćwiczeniach.

Nietypowy i niebanalny sposób w jaki zostały napisane dyktanda, pozwala nie tylko na samodzielną pracć ucznia w domu, ale również na wspólną naukć nauczyciela z uczniami w szkole.

Użyte w dyktandach słownictwo jest dla dzieci zrozumiałe i czćsto używane. Każde dyktando jest osobną historyjką opowiadającą o życiu ucznia w domu, w szkole, na wycieczce i na wakacjach.

Książka zawiera różnorodny i bogaty zestaw ćwiczeń, które czynią naukć ortografii miła i interesującą.

Przy konstruowaniu ćwiczeń, autor czćsto odwołuje sić do przysłów i powiedzeń wzbogacających wyobraęnić dziecka.

Liczne krzyżówki oraz rebusy wprowadzają swobodny nastrój w kontakcie z książką. Stanowią także pewną formć zapamićtywania i utrwalania wcześniej zdobytej wiedzy.

Dyktanda i ćwiczenia odrabianeˇ ołówkiem, pozwalają korzystać z książki wielokrotnie.

10 Przedmioty