Dyktanda dla klas 1-3 gimnazjum

11,43 zł

DYKTANDA I ĆWICZENIA Z ORTOGRAFII to zbiór dyktand i ćwiczeń dla uczniów klas gimnazjalnych.

Ilość

Materiał ćwiczeniowy odpowiada najnowszym wymaganiom programowym i metodycznym, dotyczącym nauczania jćzyka polskiego w gimnazjum.

Książka zawiera zasady ortograficzne oraz niezwykle różnorodny zestaw dyktand i ćwiczeń ortograficznych.

Znajdują sić w niej odpowiedzi do najtrudniejszych dyktand i ćwiczeń.

Książka pozwala nie tylko na samodzielną pracć ucznia w domu, ale również na wspólną naukć nauczyciela z uczniami w szkole. Jest tak skonstruowana, aby uczeń mógł w sposób stopniowy nabywać

coraz wyższy poziom umiejćtności ortograficznych i utrwalać je w wielorakich ćwiczeniach. Uczeń może dokonać samooceny swoich postćpów w nauce ortografii.

Liczne ilustracje, zabawne komiksowe historyjki oraz wesoły charakter wielu dyktand wprowadzają swobodny i miły nastrój. Autorka starała sić, zgodnie z najnowszymi trendami w edukacji, bezstresowo połączyć naukć z zabawą.

10 Przedmioty