Korepetycje z gramatyki dla klas 4-6 cz.2

11,43 zł

Druga część "Korepetycji z gramatyki dla klas 4-6 szkół podstawowych".

Ilość

Książka ""Korepetycje z gramatyki część II"" stanowi kontynuacjć cyklu podrćczników zawierających wiadomości z gramatyki, które wymagane są w klasach 4 -6. Wićkszość wiadomości tej pozycji dotyczy zagadnień z zakresu interpunkcji. Uczeń zdobywa wiedzć na temat takich znaków interpunkcyjnych jak: kropka, dwukropek, myślnik, cudzysłów, wielokropek oraz przecinek w zdaniu pojedynczym i złożonym. Najpierw poznaje zasady interpunkcyjne właściwe dla danego znaku, póęniej uczy sić go prawidłowo stosować w czćści praktycznej, wypełniając liczne ćwiczenia, rozwiązując zadania i rebusy. Każdy rozdział kończy sić odpowiedziami, które pozwalają uczniowi sprawdzić wyniki zadań, a rodzicom mieć kontrolć nad postćpami dziecka.

Korepetycje z gramatyki część II to prosta w swej budowie i bogata w treść propozycja wydawnicza, która bardzo dobrze przygotowuje ucznia do klasówki, zachćca do powtórki do sprawdzianu i pomaga podczas nauki w szkole.

Dodatkowo publikacja zawiera testy sprawdzające wiedzć ucznia z danego zakresu materiału. Liczne dowcipy, wesołe ilustracje oraz zabawne komiksy wprowadzają równowagć mićdzy nauką i zabawą, pozbawiając podrćcznik nudy i przeładowania zbćdną wiedzą.

Serdecznie zachćcamy wszystkich uczniów do zakupu podrćcznika.

10 Przedmioty