Smert' Lachom

40,00 zł

Jedyny na świecie, w całości oparty na faktach komiks o rzezi ludności polskiej na Wołyniu i w Galicji Wschodniej dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów i wspomagającej ją ukraińskiej ludności cywilnej.

Ilość

Smert˙ Lachomˇ to komiks poruszających jedną z najtragiczniejszych kart w historii Polski, rzeź na Wołyniu i w Galicji Wschodniej, dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów na polskiej ludności cywilnej.

Komiks ukazuje te tragiczne wydarzenia w szerokim kontekście historycznym całej historii Kresów (głównie II wojny światowej) oraz skomplikowanych relacji między narodami zamieszkującymi tamte tereny. Retrospekcje w komiksie sięgają początków osadnictwa polskiego na Ukrainie, a komiks kończy się przemówieniem ambasadora Ukrainy przy ONZ, który kilka lat temu stwierdził, że rzeź wołyńska jest wymysłem rosyjskiej propagandy i w rzeczywistości nigdy nie miała miejsca.

Komiks zawiera 120 przypisów, w których między innymi podane są źródła historyczne, na których opierali się autorzy podczas pracy nad komiksem oraz różnego rodzaju fakty i ciekawostki historyczne.

To wyjątkowy, bardzo mocny komiks historyczny nie mający swojego odpowiednika we współczesnym komiksie polskim.

7 Przedmioty